Erle Riandatter av Wen-Ta-Ke-Ri ”Erle”

Eier: Regine Wærstad, Oppdal

 Født 15. juni 2007